Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số: 1872/QĐ-UBND 18/08/2020 Công văn, Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk
G1 21/06/2017 Văn bản khác, Giấy giới thiệu chuyển trường của học sinh
G2-gioithieu 21/06/2017 Văn bản khác, Giấy giới thiệu giáo viên đi làm nhiệm vụ
BC02-TT 19/05/2017 Báo cáo, Báo cáo thành tích tập thể năm 2016-2017
QĐ- 10/05/2017 Quyết định, Quyết định cử đi tập huấn xét TN THCS 2017
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
QĐ01 09/06/2016 Quyết định, Quyết định thành lập ban tuyển sinh lớp 6 năm học 2015-2016
BC01 20/05/2016 Báo cáo, Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016
Số: 5555/BGDĐT-GDTrH 08/10/2014 Công văn, Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
TT58/2011 12/12/2011 Thông tư, Đánh giá xếp loại học sinh THCS,THPT,...