THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 – NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:


 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 – NĂM HỌC 2018 – 2019

HỒ SƠ GỒM:

  1. Học bạ tiểu học.
  2. Giấy khai sinh hợp lệ.
  3. 01 Hộ khẩu phô tô công chứng.
  4. Giấy phô tô chứng nhận các chế độ ưu tiên: con TB, LS, Hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi (nếu có).

(Tất cả các giấy tờ trên phải khớp nhau)

Thời gian từ ngày: 15/06/2018  đến ngày  25/06/2018.

(Nếu phụ huynh học sinh nào nộp chậm nhà trường không chịu trách nhiệm)

Ea Sar, ngày 05 tháng 06 năm 2018

                     HIỆU TRƯỞNG

Vũ Đức Thuân