Bài 6: Tin học và xã hội

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bài 6: Tin học và xã hội
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin tin-9-bai-6.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 8.14 MB
Ngày chia sẻ 13/11/2017
Lượt xem 595
Lượt tải 49
Xem tài liệu Xem Online
Tải về