Hoàng Mạnh Hà Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0985856356 hoangmanhhaeakar@gmail.com Quê quán: Quảng Bình Chỗ ở hiện nay: xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Tăng Tấn Ban Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0845315789 baneakar@gmail.com Quê quán: Quảng Nam Chỗ ở hiện nay: xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk