Hoàng Mạnh Hà Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0985856356 hoangmanhhaeakar@gmail.com Quê quán: Quảng Bình Chỗ ở hiện nay: Buôn Ega, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Tăng Tấn Ban Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0845315789