Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
G1 21/06/2017 Văn bản khác, Giấy giới thiệu chuyển trường của học sinh
G2-gioithieu 21/06/2017 Văn bản khác, Giấy giới thiệu giáo viên đi làm nhiệm vụ