Trường THCS Cao Bá Quát - Ea kar

  • Điện thoại: 0503.813.587
  • Email: cbqemis@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Sar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk