Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia buổi ngoại khóa tìm hiểu 30-04; 01/05 và  tâm sinh lí học sinh trong không khí vui tươi, học hỏi và đạt nhiều thành tích. Với nhiều đội tham gia xuất sắc thể hiện được sự hiểu biết về lịch sử, về tâm sinh lí lứa tuổi. Dưới đây là một số hình ảnh ngoại khóa:         [...]